Duurzaam bouwen

Met z’n allen naar Duurzaam 

Met Woonovatie bouwen we het liefst zo groen en duurzaam mogelijk, maar ook zo normaal en modern mogelijk. Want duurzaam bouwen is niet lastiger of moeilijker, het kan heel simpel worden geïmplementeerd, gewoon door ecologische materialen zoals hout, vlas of hennep toe te passen in het ontwerp. Voeg daaraan toe dat er in het ontwerp al rekening wordt gehouden met een eventueel demontageproces in de toekomst en je kunt zo een gebouw op een circulaire wijze realiseren! 

Ons doel is om voor iedereen een gezond, en comfortabele woning te kunnen bouwen waarbij de begrippen ecologisch, bio-based, duurzaamheid en energieneutraal vanzelfsprekend zijn. Het kan, dus waarom niet?

De bouw is een van de meest vervuilende sectoren in Nederland en wereldwijd. Om de materialen te produceren die in Nederland veel worden toegepast zoals beton, staal, bakstenen en dakpannen zijn er veel verschillende grondstoffen nodig die met inzet van een hoop energie worden omgevormd tot de hierboven genoemde materialen. Om deze materialen op de juiste locatie te krijgen zijn er veel transportbewegingen nodig en uiteindelijk worden de materialen het liefst op zo’n manier aan elkaar bevestigd dat je ze niet meer uit elkaar krijgt zonder iets stuk te maken. Bij al deze stappen wordt er veel energie gebruikt: óf in de productie, óf tijdens het transport, óf in de uiteindelijke bouw zelf óf een combinatie van de voorgaande. 

Als iets eenmaal gebouwd is dan blijft het ook gedurende het gebruik van het object energiebehoeftig. Een gebouw moet immers verwarmd, of juist gekoeld worden en de bewoners of gebruikers hebben ook energie nodig om hun bezigheden uit te kunnen voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stroom die gebruikt wordt door de apparaten die in een pand staan en noem zo maar op. 

Mocht een gebouw of woning uiteindelijk overbodig raken, of de bestemming moet worden aangepast dan kost ook deze fase een hoop energie. Immers, door de hierboven beschreven manier van bouwen, waarbij materialen op zo’n manier aan elkaar vast worden bevestigd dat ze niet meer los te maken zijn moet er ook voor renovatie of verbouwing ook vaak eerst worden gesloopt. Bij afbraak is dit uiteraard sowieso het geval. Door de bank genomen is het aanpassen van bestaande gebouwen lastig en kostbaar en bij dit soort verbouwingen of bij sloop dan kan het materiaal vaak niet op grote schaal hergebruikt worden. Er is dus een hoop energie nodig om te slopen, er moeten nieuwe materialen ingezet worden en het resultaat van verbouwingen, renovatie of uiteindelijk sloop is een grote afvalstroom. 

Dus op alle fronten is de energiebehoefte en de omgang met materialen groot en verspillend: 

  • De materialen die worden toegepast in de bouw hebben veel energie nodig om gemaakt te worden
  • Het transport en de verwerking van de materialen in de gebouwen kost een hoop energie en er blijft veel (rest)afval over
  • Tijdens de in gebruik-fase verbruikt een gebouw energie uitgedrukt in een gebouw gebonden en gebruikers gebonden energiebehoefte 
  • Om een gebouw te renoveren of uiteindelijk af te breken is er wederom veel energie nodig en is er veel laagwaardig afval
  • Na afbraak krijg je vooralsnog niet dezelfde kwaliteit aan grondstoffen terug die erin zijn gestopt. Materialen worden dus gedowngraded. 

Welk verschil maakt duurzaam ecologisch en circulair bouwen hierin dan? 

Door te kiezen voor ecologische en dus bio-based materialen kies je voor materialen die worden gevormd uit hergroeibare producten. Hout is hiervan een goed voorbeeld. Tijdens het groeiproces van een boom wordt er CO2 opgeslagen in de stam. Als een boom wordt gekapt en wordt gebruikt in een gebouw dan wordt deze CO2 dus voor langere tijd vastgelegd in het gebouw. Uiteraard is er ook in dit proces energie nodig en vindt er transport plaats, maar het energieverbruik is stukken lager dan bij materialen zoals beton of baksteen. 

In het ontwerp kun je vooraf goed rekening houden met verbindingsmaterialen die worden toegepast om zo naar de toekomst toe een eventuele demontage mogelijk te maken. Op deze wijze kunnen materialen relatief makkelijk uit een gebouw worden gehaald. 

Een ander voordeel van het gebruik van ecologische materialen is dat deze over het algemeen lichter en makkelijker hanteerbaarder zijn dan de traditionele bouwmaterialen waardoor er minder zwaar materieel ingezet hoeft te worden en waarbij er minder en minder zwaar transport nodig is. Op die manier wordt er veel energie bespaart tijdens het transport en de bouw van onze woningen. 

Wij bouwen, in samenspraak met onze klanten, het liefst volledig energieneutraal of zelfs energieleverend. Dit is een wisselwerking tussen de energieprestatie van een woning en de energieopwekking van een woning. Bij het verbeteren van de energieprestatie van een woning is goed isoleren in combinatie met luchtdicht bouwen ontzettend belangrijk. Hierdoor is er minder energie nodig om te koelen of te verwarmen en kan dit niet weglekken uit de woning. Om dit te optimaliseren werken wij samen met specialisten die per woning de meest ideale mix kunnen voorschrijven. Het andere aspect is de energieopwekking op een woning. Vanaf 01.01.2021 is het wettelijk verplicht dat er energie wordt opgewekt op een woning. De meest voorkomende techniek om dit mee te doen is zonne-energie. Ook hiervoor schakelen wij graag onze specialisten in om de optimale samenstelling voor u te realiseren.

Advies nodig of hulp bij de bouw van een project?

Neem gerust contact op of raadpleeg onze meest gestelde vragen om meer inzicht te krijgen in onze processen, werkwijze en diensten die wij voor jouw kunnen leveren.

Woonovatie logo
Nieuwstraat 25
5954 CJ Beesel
+31 628150053
info@woonovatie.nl
Je inschrijving is voltooid!
Oeps! Iets is niet goed gegaan bij het inschrijven.